Η εισαγωγή νέου μέλους γίνεται με δύο τρόπους.

1. Από τον Operator εισάγοντας το κινητό του πελάτη στην εφαρμογή.

2. Από τον Administrator, εισάγοντας το κινητό του πελάτη στην εφαρμογή.

3. Από τον πελάτη, μέσω της εφαρμογής DaY