Ο Operator βλέπει όλα τα μέλη του καταστήματος στο οποίο ανήκει. Εάν η επιχείρηση έχει περισσότερα από ένα καταστήματα, ο Operator έχει πρόσβαση μόνο στα μέλη του καταστήματος που ανήκει.