Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS : Η ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχεται από τη «BOOMS  Ι.Κ.Ε.» – στο εξής BOOMS – με έδρα την Αθήνα οδό Πειραιώς, αρ. 205, Τ.Κ. 118 53, Α.Φ.Μ 800690033, Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό τηλ. 210 9931000, e-mail info@booms.gr, website www.booms.gr ώστε οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να παρέχουν Προγράμματα Επιβράβευσης στους πελάτες τους.

Η BOOMS σέβεται το δικαίωμα των Mελών/Χρηστών της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της εγγραφής στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  ή στην mobile εφαρμογή DAY. Τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρώνονται από την BOOMS, αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή και φυλάσσονται ως απόρρητα σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αλλά και την σχετική νομοθεσία.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών/Χρηστών της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  γίνεται προσεκτικά και μόνο από την BOOMS . Αυτά συλλέγονται με σκοπό την ενημέρωσή Μελών/Χρηστών της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, τις προσφορές τους και την επιβράβευση τους μέσω των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα των Μελών/Χρηστών της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  επεξεργάζονται με σκοπό την διαχείριση πελατολογίου των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα των Μελών/Χρηστών της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  συλλέγονται προκειμένου η BOOMS και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να σας παράσχουμε υπηρεσίες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σας για περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.  
Σαν Μέλος/Χρήστης της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  διατηρείτε το δικαίωμα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τις ενημερώσεις που λαμβάνετε ή να ζητήσετε την διακοπή αποστολής ενημερωτικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή. 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αποδεχόμενος αυτήν την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, το Μέλος/Χρήστης της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  αποδέχεται ότι η BOOMS  μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα. Επιπρόσθετα, μέσω της αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, το Μέλος/Χρήστης αποδέχεται τις υπηρεσίες επιβράβευσης πελατών που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS , καθώς και τις ενημερωτικές ενέργειες που αφορούν αυτές τις επιχειρήσεις, και πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω της BOOMS .
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η BOOMS δεν κοινοποιεί και δεν παραχωρεί τα προσωπικά δεδομένα των Μελών/Χρηστών της Πλατφόρμας Επιβράβευσης BOOMS  σε τρίτους. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση  στα στοιχεία που τα Μέλη/Χρήστες της Πλατφόρμας Επιβράβευσης BOOMS  παραχωρούν εκουσίως, με μοναδικό σκοπό την ποντοδότηση και την επιβράβευση τους. Οι ενημερωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, γίνονται μέσω της BOOMS  με σκοπό την εμπορική επικοινωνία με τα Μέλη/Χρήστες της  BOOMS .  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που το Μέλος/Χρήστης παραχωρεί εκουσίως στην BOOMS  είναι πρωτίστως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο, και προαιρετικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ημερομηνία γέννησης.
Το Μέλος/Χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρεί δεν είναι ψευδή και αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει την BOOMS  για οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Η BOOMS  επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αποκλείσει από τις υπηρεσίες της οποιονδήποτε Μέλος/Χρήστη έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα ή και έχει παρεκκλίνει από τους Όρους Χρήσης. Καλούμε τα Μέλη/Χρήστες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά με θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς η BOOMS  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παράνομες απώλειες, τροποποιήσεις ή και κλοπές προσωπικών δεδομένων. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Το Μέλος/Χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην BOOMS  ασκώντας δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης, τηλεφωνικά στο 210 993100, Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-18:00 και μέσω e-mail στη διεύθυνση  info@booms.gr. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με την αποστολή ενός φωτοαντιγράφου του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που αναγνωρίζεται από το Δίκαιο. Η BOOMS  εγγυάται την εκτέλεση παντός δικαιώματος του Μέλους εντός 72 ωρών. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η BOOMS  επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος αναθεώρησης της Πολιτικής Απορρήτου όποτε κρίνει σκόπιμο. Για αυτόν τον λόγο καλούμε τα Μέλη/Χρήστες να ελέγχουν τακτικά την Πολιτική Απορρήτου και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για την πιο πρόσφατη εκδοχή. 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Το Μέλος/Χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από την BOOMS , την αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία της από την BOOMS , με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 * Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προσφέρουμε σε μετάφραση είναι μόνο για να παρέχουμε διευκόλυνση της χρήστες της. Η Ελληνική εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του BOOMS  θεωρείται ως η επίσημη γλώσσα και είναι η μόνη ισχύουσα εκδοχή. *