Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
Η BOOMS σέβεται το δικαίωμα των μελών Booms στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. 
  • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της φόρμας εγγραφής στην πλατφόρμα BOOMS ή στην εφαρμογή. Τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρώνονται από την BOOMS, αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή και φυλάσσονται ως απόρρητα σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αλλά και την σχετική νομοθεσία.
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών BOOMS γίνεται προσεκτικά και μόνο από την BOOMS. Αυτά συλλέγονται με σκοπό την ενημέρωσή Μελών BOOMS για επιχειρήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και την επιβράβευση τους μέσω των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα των Μελών BOOMS επεξεργάζονται με σκοπό την διαχείριση πελατολογίου των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα των Μελών BOOMS συλλέγονται προκειμένου εμείς και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να σας παράσχουμε υπηρεσίες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σας για περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.  
Σαν Μέλος BOOMS διατηρείτε το δικαίωμα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τις ενημερώσεις που λαμβάνετε ή να ζητήσετε την διακοπή αποστολής ενημερωτικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή. 
  • ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αποδεχόμενος αυτήν την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, το Μέλος BOOMS αποδέχεται ότι η BOOMS Ι.Κ.Ε μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα. Επιπρόσθετα, μέσω της αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ο χρήστης αποδέχεται τις υπηρεσίες επιβράβευσης πελατών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα BOOMS, καθώς και τις ενημερωτικές ενέργειες που αφορούν αυτές τις επιχειρήσεις, και πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω της BOOMS.
  • ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η BOOMS Ι.Κ.Ε. δεν κοινοποιεί και δεν παραχωρεί τα προσωπικά δεδομένα των Μελών BOOMS σε τρίτους. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση  στα στοιχεία που τα Μέλη BOOMS παραχωρούν εκουσίως, με μοναδικό σκοπό την ποντοδότηση και την επιβράβευση τους. Οι ενημερωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, γίνονται μέσω της BOOMS Ι.Κ.Ε. με σκοπό την εμπορική επικοινωνία με τα Μέλη BOOMS.  
  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που το Μέλος παραχωρεί εκουσίως στην BOOMS είναι πρωτίστως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά η ημερομηνία γέννησης και ο ταχυδρομικός κώδικας.
Το Μέλος Booms εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρεί δεν είναι ψευδή και αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει την BOOMS για οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Η BOOMS επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αποκλείσει από τις υπηρεσίες της οποιονδήποτε χρήστη έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα ή και έχει παρεκκλίνει από τους Όρους Χρήσης. Καλούμε τα Μέλη BOOMS να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά με θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς η BOOMS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παράνομες απώλειες, τροποποιήσεις ή και κλοπές προσωπικών δεδομένων. 
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Το Μέλος Booms διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην BOOMS ασκώντας δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης, τηλεφωνικά στο 210 993100, Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-18:00 και μέσω e-mail στη διεύθυνση info@booms.gr. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με την αποστολή ενός φωτοαντιγράφου του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που αναγνωρίζεται από το Δίκαιο. Η BOOMS Ι.Κ.Ε. εγγυάται την εκτέλεση παντός δικαιώματος του Μέλους εντός 72 ωρών. 

  • ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η BOOMS Ι.Κ.Ε επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος αναθεώρησης της Πολιτικής Απορρήτου όποτε κρίνει σκόπιμο. Για αυτόν τον λόγο καλούμε τα Μέλη BOOMS να ελέγχουν τακτικά την Πολιτική Απορρήτου και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για την πιο πρόσφατη εκδοχή. 
  • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Το Μέλος BOOMS δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από την BOOMS, την αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την BOOMS Ι.Κ.Ε., με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 * Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προσφέρουμε σε μετάφραση είναι μόνο για να παρέχουμε διευκόλυνση στους χρήστες μας. Η Ελληνική εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του BOOMS θεωρείται ως η επίσημη γλώσσα και είναι η μόνη ισχύουσα εκδοχή.    *