ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BOOMS 

Τελευταία Ενημέρωση: Νοέμβριος 2022

ΕΝΝΟΙΕΣ 

Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS : Η ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχεται από τη «BOOMS  Ι.Κ.Ε.» – στο εξής BOOMS – με έδρα την Αθήνα οδό Πειραιώς, αρ. 205, Τ.Κ. 118 53, Α.Φ.Μ 800690033, Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό τηλ. 210 9931000, e-mail info@booms.gr, website www.booms.gr ώστε οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να παρέχουν Προγράμματα Επιβράβευσης στους πελάτες τους.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS .

Προγράμματα Επιβράβευσης: Τα προγράμματα επιβράβευσης που παρέχουν οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις στους πελάτες τους και συγκεκριμένα στα Μέλη/Χρήστες της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS . Πιο συγκεκριμένα τα Μέλη/Χρήστες της πλατφόρμας (πελάτες των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων) συλλέγουν Πόντους κάθε φορά που κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις και οι Πόντοι που συλλέγονται μπορούν να  εξαργυρωθούν από τα Μέλη/Χρήστες σύμφωνα με τους όρους που έχουν ορίσει οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, η καθεμία για το δικό της Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Μέλος/Χρήστης της πλατφόρμας επιβράβευσης ΒOOMS & της Mobile εφαρμογής DAY: Οποιοσδήποτε πελάτης των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης μιας ή περισσότερων από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα σημαίνει ότι ο πελάτης έχει:  α) συναινέσει να κοινοποιήσει/γνωστοποιήσει οικειοθελώς τουλάχιστον τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του και το ονοματεπώνυμο του σε μια ή περισσότερες Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις και β) έχει αποδεχτεί του Όρους Χρήσης της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS 

Η γνωστοποίηση των Όρων χρήσης προς τον πελάτη γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.booms.gr  και της Mobile εφαρμογής DAY (Android & iPhone).

H συναίνεση και αποδοχή στους Όρους Χρήσης από το Μέλος/Χρήστη γίνεται με τους εξής τρόπους:

 1. Το Μέλος/Χρήστης κατά την πρώτη φορά που γνωστοποιεί τον αριθμό του κινητού του τηλεφωνού σε μια συνεργαζόμενη επιχείρηση, λαμβάνει γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό που γνωστοποίησε, το οποίο εκτός από τις οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα και τον 4 ψηφίο Κωδικό Επιβεβαίωσης, περιέχει και το σχετικό link (σύνδεσμο) με τους Όρους Χρήσης στην ιστοσελίδα www.booms.gr.

Εφόσον το Μέλος/Χρήστης, λαμβάνοντας το SMS, επιλέξει να εγγραφεί στην πλατφόρμα, σημαίνει ότι έχει διαβάσει και συναινέσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης. Για να ολοκληρώσει την εγγραφή του, θα πρέπει να κατεβάσει την Μobile εφαρμογή DAY (Android ή iPhone) και πριν ολοκληρώσει την εγγραφή του να επιλέξει ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης προκειμένου η πλατφόρμα να του επιτρέψει να ολοκληρώσει την εγγραφή του.

 1. Στην περίπτωση που το Μέλος/Χρήστης ΔΕΝ μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα την στιγμή που λάβει το SMS, εφόσον έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης που του έχουν γνωστοποιηθεί μέσω του SMS μπορεί να ζητήσει από τον υπάλληλο της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης να ολοκληρώσει αυτός την εγγραφή του για λογαριασμό του, στο Σύστημα του Υπαλλήλου, κοινοποιώντας / γνωστοποιώντας με δική του αποκλειστική ευθύνη στον υπάλληλο, εκτός από τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, το ονοματεπώνυμο του καθώς και τον 4 ψηφίο κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει με SMS στο κινητό τηλέφωνο που γνωστοποίησε στον υπάλληλο. 

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις αν το Μέλος/Χρήστης δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα την στιγμή που λάβει το SMS, μπορεί να συνεχίσει να συλλέγει πόντους (να λαμβάνει Ποντοδότηση) κάθε φορά που κάνει μια συναλλαγή/αγορά σε μία ή περισσότερες από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει Εξαργύρωση / λάβει Επιβράβευση μέχρι να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα.

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις το Μέλος/Χρήστης, έχει α) με δική του αποκλειστική ευθύνη αρχικά κοινοποιήσει το αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης επιχείρησης,  β) έχει λάβει σε αυτό ένα SMS με το σχετικό link (σύνδεσμο) με τους Όρους Χρήσης, συνεπώς οι Όροι Χρήσης του έχουν γνωστοποιηθεί και είναι δική του απόφαση και ευθύνη η επιλογή του να τους αποδεχτεί και να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης καθώς και να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS .

Εγγραφή Μέλους/Χρήστη:

Η εγγραφή ενός Μέλους/Χρήστη στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  μπορεί να γίνει με τους εξής 2 τρόπους:

 1. Μέσω της Mobile εφαρμογή DAY ή
 2. Μέσω μια συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Και στις 2 περιπτώσεις για να ολοκληρωθεί η εγγραφή απαιτείται αρχικά – ως 1ο βήμα – το Μέλος/Χρήστης να γνωρίζει τον 4 ψηφίο Κωδικό Επιβεβαίωσης που έχει λάβει με SMS. Ο 4 ψηφίος Κωδικό Επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας και ταυτοποίησης του Μέλους/Χρήστη.

Μετα την ταυτοποίηση το Μέλος/Xρήστης για να ολοκληρώσει την εγγραφή χρειάζεται να κοινοποιήσει στην πλατφόρμα τα παρακάτω πεδία:

 • Ονοματεπώνυμο – Υποχρεωτικό
 • Email – Προαιρετικό
 • Ημερομηνία Γέννησης – Προαιρετικό

Mobile εφαρμογή DAY: Η mobile εφαρμογή (Android & iPhone), μέσω της οποίας το Μέλος/Χρήστης μπορεί να: 

 1. Να βλέπει αναλυτικά του πόντους που έχει συλλέξει για κάθε συναλλαγή/αγορά σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση
 2. Να βλέπει το υπόλοιπο πόντων που έχει σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση
 3. Να βλέπει αναλυτικά τις Εξαργυρώσεις που έχει κάνει σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση
 4. Να βλέπει τα στοιχεία του λογαριασμού σου και αν επιθυμεί να τα αλλάξει
  1. Ονοματεπώνυμο – Υποχρεωτικό
  2. Email – Προαιρετικό
  3. Ημερομηνία Γέννησης – Προαιρετικό
 5. Να βλέπει τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις,  Προγράμματα Επιβράβευσης τους καθώς και τυχόν πρόσθετους όρους που έχει ορίσει η κάθε επιχείρηση
 6. Να λαμβάνει ενημερώσεις  από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Κάρτα BOOMS : Η κάρτα που εκδίδεται από τη BOOMS και διανέμεται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις στους πελάτες τους. Η κάρτα φέρει το λογότυπο της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης και της «BOOMS  Ι.Κ.Ε.» και η χρήση της γίνετε σύμφωνα με τους παρακάτω όρο.

Η κάρτα αυτή δεν είναι πιστωτική. Προορίζεται για αποκλειστική χρήση του κατόχου της. Η χρήση της αποτελεί αποδοχή των χρήσης και της πολιτικής απορρήτου όπως εκάστοτε ισχύουν και δημοσιεύονται  στο www.booms.gr. Εάν βρεθεί παρακαλούμε να επιστραφεί στην BOOMS ή σε άλλη συμβεβλημένη επιχείρηση. Για οποιαδήποιτε πληροφορία καλέστε μας 210 9931000 

Κάτοχος Κάρτας BOOMS : ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας BOOMS που έχει αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης.

Πόντοι / Ποντοδότηση: Ο μηχανισμός της πλατφόρμας μέσω του οποίου οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις υπολογίζουν την αξία της καταναλωτικής κίνησης κάθε Μέλους/Χρήστη με σκοπό την Επιβράβευσή του για τη συχνή αγορά/χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Επιβράβευση/Εξαργύρωση: Οι εκπτώσεις (σε ποσοστό % ή ευρώ) ή τα αγαθά, ή οι υπηρεσίες (ή και συνδυασμός τους) που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις στα Μέλη/Χρήστες ως επιβράβευση τους για τη συχνή αγορά ή/και χρήση προϊόντων ή/και υπηρεσιών από αυτές.

Όροι Χρήσης

ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BOOMS

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες BOOMS είναι εθελοντική και διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Κάθε Μέλος/Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Κάθε κάρτα Μέλους/Χρήστη είναι και παραμένει ιδιοκτησία της BOOMS  και ο Κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει αν αυτό ζητηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οι Πόντοι θα λήξουν αυτόματα και άρα δεν θα είναι εξαργυρώσιμοι. Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Κάρτας και η BOOMS δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς της λόγω κακής χρήσης. Η Κάρτα Μέλους είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται η μεταβίβαση της. Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο Κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει Προνόμια. Σε καμία περίπτωση η Κάρτα, ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης, δώρου ή επιστροφής δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

Το Μέλος/Χρήστης κατανοεί ότι η BOOMS  λειτουργεί μόνον ως τεχνικός προμηθευτής της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS  και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επί της Ποντοδότησης και των Επιβραβεύσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι Επιβραβεύσεις/Εξαργυρώσεις παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις απευθείας στα Μέλη/Χρήστες. Ο τρόπος συλλογής και εξαργύρωσης πόντων μπορεί να διαφέρει σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Όταν ένα Μέλος/Χρήστης χρησιμοποιήσει ή αποκτήσει οποιαδήποτε από τις Επιβραβεύσεις που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, η παροχή αυτής θα γίνεται σύμφωνα τους όρους και κανονισμούς της εκάστοτε Συνεργαζόμενης Επιχείρησης που την προσφέρει. Τυχόν λεπτομέρειες για τους όρους συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων σε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση αναφέρονται στην Mobile εφαρμογή DAY.

Μοναδική υποχρέωση του Μέλους/Χρήστη BOOMS/mobile εφαρμογή DAY προκειμένου να απολαύσει τις Επιβραβεύσεις των Προγραμμάτων Επιβράβευσης είναι η επίδειξη της προσωπικής Κάρτας Μέλους ή η αναφορά του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Κατά την επίδειξη της Κάρτας Μέλους ή την αναφορά του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου, η BOOMS  δε φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Το Μέλος δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση που επιθυμεί την τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει άμεσα την BOOMS  καλώντας την στο 210 9931000 ή να τα τροποποιήσει από μόνο του το Μέλος/Χρήστης μέσω της Μobile εφαρμογής DAY.

Εφόσον το  Μέλος/Χρήστης δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και επιπλέον να μην υπάρχουν τα στοιχεία του στην πλατφόρμα οφείλει να επικοινωνήσει με την BOOMS  στο 210 9931000 ή στο info@BOOMS .gr ή μέσω της Μobile εφαρμογής DAY και να το δηλώσει προκειμένου όλα τα στοιχεία του και ο λογαριασμός του να διαγραφούν από την Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS 

Τα Προνόμια παρέχονται στο Μέλος/Χρήστη για όσο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες BOOMS  και τα Προγράμματα Επιβράβευσης βρίσκονται σε ισχύ. Η BOOMS  και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Μελών/Χρηστών. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτησή τους στην Mobile εφαρμογή DAY καθώς και στο ιστότοπο www.booms.gr. Με τη χρήση των υπηρεσιών της BOOMS  συνεπάγεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των Όρων Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων θα αναρτάται κάθε φορά στην αρχή της σελίδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

H BOOMS  διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης των Μελών/Χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Η ενημέρωσή είναι σχετική με τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και την επιβράβευση των Μελών/Χρηστών και γίνεται μόνο μέσω της BOOMS . Εάν το Μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, μπορεί να τροποποιήσει τις προτιμήσεις του στην mobile εφαρμογή DAY ή να ενημερώσει την BOOMS  καλώντας στο 210 9931000.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του www.booms.gr καθώς και της mobile εφαρμογής DAY αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της BOOMS. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στην ιστοσελίδα της www.booms.gr και στην mobile εφαρμογή DAY μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας www.booms.gr και της mobile εφαρμογή DAY χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας BOOMS.

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, η Κάρτα Μέλους, οι εφαρμογές διαχείρισης αυτής και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.booms.gr και στην mobile εφαρμογή DAY αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BOOMS . Απαγορεύεται στον χρήστη/επισκέπτη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την εγγραφή του στις υπηρεσίες BOOMS  το Μέλος/Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στη BOOMS να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της BOOMS, την οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η BOOMS δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων και δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Η ευθύνη της περιορίζεται στο ρόλο της να προβάλλει τα Προγράμματα Επιβράβευσης των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων μέσω της mobile εφαρμογής DAY καθώς και μέσω των social media λογαριασμών της (Facebook, Instagram, Google κτλ). Η BOOMS  δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις αθετήσουν κάποια υπόσχεση για δώρο, έκπτωση, δωροεπιταγή ή δεν τηρήσει τη διαδικασία συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων, ή παραλείψουν, ή καθυστερήσουν, ή την ενημερώσουν λανθασμένα για την συλλογή ή εξαργύρωση Πόντων από το Μέλος/Χρήστη. Η BOOMS  δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από την παροχή ή μη Επιβράβευση, ή από τον τερματισμό ή την τροποποίηση των όρων των Προγραμμάτων Επιβράβευσης από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

Επικοινωνία με τρίτους: Η BOOMS  δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Μέλους/Χρήστη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που ενδέχεται να διαφημίζονται ή να εμφανίζεται ο σύνδεσμος (link) του ιστότοπού τους στο www.booms.gr και τη mobile εφαρμογή DAY και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η BOOMS  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η BOOMS σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Περιεχόμενα ιστοσελίδας και εφαρμογής: Η BOOMS  μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της καθώς και την άρτια λειτουργία της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS . Ωστόσο, δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, η BOOMS  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και την ποιότητα ενημερωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα της. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένων BOOMS  στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τα περιεχόμενα του www.booms.gr και της mobile εφαρμογής DAY παρέχονται «όπως ακριβώς είναι». Η BOOMS δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η BOOMS. Δεν βαρύνει την BOOMS η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Ανωτέρα Βία: Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών της για λόγους που εκ φεύγουν του ελέγχου της/ανωτέρας βίας. Εάν τμήματα ή επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομικά ορθοί, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών και εφαρμογών BOOMS, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο ενώ οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν σχετικά με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της BOOMS και του Μέλους/Χρήστη της Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS . Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η BOOMS  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους εν λόγω όρους και οι αλλαγές αυτές θα θεωρούνται ισχύουσες άμεσα από τη στιγμή δημοσίευσής τους στο www.booms.gr και στην mobile εφαρμογή DAY.