ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BOOMS

Τελευταία Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019

  • ΕΝΝΟΙΕΣ

Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS: ο διαδικτυακός τόπος που παρέχεται από τη «BOOMS Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Αθήνα οδό Πειραιώς, αρ. 205, Τ.Κ. 176 73, Α.Φ.Μ 800690033, Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό τηλ. 210 9931000, e-mail info@booms.gr, website www.booms.gr ώστε οι  Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να παρέχουν Προγράμματα Επιβράβευσης.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/Προμηθευτές: οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS.

Προγράμματα Επιβράβευσης: τα προγράμματα επιβράβευσης που παρέχουν οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις σε Μέλη BOOMS.  Κατά τα Προγράμματα αυτά τα Μέλη BOOMS συλλέγουν Πόντους κάθε φορά που κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Οι Πόντοι που συλλέγονται από τα Μέλη εξαργυρώνονται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν.

Μέλος BOOMS: οποιοσδήποτε πελάτης των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων που εγγράφεται στις υπηρεσίες BOOMS και έχει αποδεχτεί τους όρους που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.booms.gr .

Κάρτα BOOMS: Η κάρτα που εκδίδεται από τη BOOMS και διανέμεται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις στους πελάτες τους. Η κάρτα φέρει το λογότυπο BOOMS και η χρήση της γίνετε σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Κάτοχος Κάρτας BOOMS: ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας BOOMS που έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης.

Πόντοι: ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις υπολογίζουν την αξία της καταναλωτικής κίνησης κάθε Μέλους με σκοπό την επιβράβευσή του για τη συχνή αγορά/χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Προνόμια/Επιβραβεύσεις: τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις στα Μέλη BOOMS ως επιβράβευση των Μελών για τη συχνή αγορά ή/και χρήση προϊόντων ή/και υπηρεσιών από αυτές.

Όροι Χρήσης: οι όροι χρήσης που είναι σε ισχύ.

  • ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες BOOMS είναι εθελοντική και διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Κάθε κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της BOOMS και ο Κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει αν αυτό ζητηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οι Πόντοι θα λήξουν αυτόματα και άρα δεν θα είναι εξαργυρώσιμοι. Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Κάρτας και η BOOMS δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς της λόγω κακής χρήσης. Η Κάρτα Μέλους είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται η μεταβίβαση της. Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο Κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει Προνόμια. Σε καμία περίπτωση η Κάρτα, ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης, δώρου ή επιστροφής δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

Το Μέλος κατανοεί ότι η BOOMS λειτουργεί μόνον ως διαμεσολαβητής και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επί των Επιβραβεύσεων. Οι Επιβραβεύσεις παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις απευθείας στα Μέλη. Ο τρόπος συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων μπορεί να διαφέρει σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Όταν ένα Μέλος χρησιμοποιήσει ή αποκτήσει οποιαδήποτε από τις Επιβραβεύσεις που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, η παροχή αυτής θα γίνεται σύμφωνα τους όρους και κανονισμούς της εκάστοτε Συνεργαζόμενης Επιχείρησης που την προσφέρει. Λεπτομέρειες για τους όρους συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση αναρτώνται στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της BOOMS.

Μοναδική υποχρέωση του Μέλους BOOMS προκειμένου να απολαύσει τις Επιβραβεύσεις των Προγραμμάτων Επιβράβευσης είναι η επίδειξη της προσωπικής Κάρτας Μέλους ή η αναφορά του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου.

Κατά την επίδειξη της Κάρτας Μέλους, η BOOMS δε φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Το Μέλος δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει άμεσα την BOOMS τροποποιώντας τα καλώντας την BOOMS στο 210 9931000 ή μέσω της εφαρμογής BOOMS.

Τα Προνόμια παρέχονται στο Μέλος για όσο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες BOOMS και τα Προγράμματα Επιβράβευσης  βρίσκονται σε ισχύ. Η BOOMS και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Μελών. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση των υπηρεσιών της BOOMS συνεπάγεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των Όρων Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων θα αναρτάται κάθε φορά στην αρχή της σελίδας. 

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

H BOOMS διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης των Μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Η  ενημέρωσή είναι σχετική με τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και την επιβράβευση των Μελών και γίνεται μόνο μέσω της BOOMS. Εάν το Μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, μπορεί να τροποποιήσει τις προτιμήσεις του στην εφαρμογή BOOMS ή να ενημερώσει την BOOMS καλώντας στο 210 9931000.

  • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του www.booms.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της BOOMS. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στην ιστοσελίδα της μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

 Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, η Κάρτα Μέλους, οι εφαρμογές διαχείρισης αυτής και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.booms.gr  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BOOMS. Απαγορεύεται στον χρήστη/επισκέπτη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την εγγραφή του στις υπηρεσίες BOOMS το Μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του στη BOOMS να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της BOOMS, την οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η BOOMS δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων και δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Η ευθύνη της περιορίζεται στο ρόλο της να προβάλλει τα Προγράμματα Επιβράβευσης των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις αθετήσουν κάποια υπόσχεση για δώρο, έκπτωση, δωροεπιταγή ή δεν τηρήσει τη διαδικασία συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων, ή παραλείψουν, ή καθυστερήσουν, ή την ενημερώσουν λανθασμένα για την συλλογή ή εξαργύρωση Πόντων από το Μέλος. Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από την παροχή ή μη Επιβραβεύσεων, ή από τον τερματισμό ή την τροποποίηση των όρων των Προγραμμάτων Επιβράβευσης από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

Επικοινωνία με τρίτους: Η BOOMS δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδέχεται να διαφημίζονται ή να εμφανίζεται ο σύνδεσμος (link) του ιστότοπού τους στο www.booms.gr και τη mobile εφαρμογή BOOMS και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η BOOMS δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η BOOMS σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Περιεχόμενα ιστοσελίδας και εφαρμογής: Η BOOMS μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, η BOOMS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και την ποιότητα ενημερωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα της. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένων BOOMS στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τα περιεχόμενα του www.booms.gr και της mobile εφαρμογής BOOMS παρέχονται «όπως ακριβώς είναι». Η BOOMS δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η BOOMS. Δεν βαρύνει την BOOMS η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Ανωτέρα Βία: Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών της για λόγους που εκ φεύγουν του ελέγχου της/ανωτέρας βίας. Εάν τμήματα ή επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομικά ορθοί, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών και εφαρμογών BOOMS, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο ενώ οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν σχετικά με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της BOOMS και του Μέλους BOOMS. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους εν λόγω όρους και οι αλλαγές αυτές θα θεωρούνται ισχύουσες άμεσα από τη στιγμή δημοσίευσής τους στο www.booms.gr